Foto: Sikker Trafik

14.000 fik en fartbøde i politiets påskekontroller

25. april 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Godt 14.000 bilister blev henover den seneste uges kontroller sigtet for at køre for hurtigt på de danske veje, mens knap 500 blev sigtet for spiritus- og narkokørsel.

I perioden fra fredag den 12. april til den mandag den 22. april gennemførte politiet hastigheds- og spirituskontroller i påsketrafikken. Udover hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode standsede politiet lidt under 19.000 køretøjer på landsplan. Her blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. Hertil kommer 45 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken og 8 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

I alt blev 14.325 sigtet for have kørt for stærkt, bl.a. herunder 3.653, som overskred den generelle hastighed i byerne, 2.398 overskred den generelle hastighed på landevejene, 4.533 den generelle hastighed på motorvejene og 2.399 overskred den skiltede hastighed. 

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2018 standsede politiet lidt over 13.000 køretøjer, hvor 108 bilister blev sigtet for spirituskørsel og 132 for narkokørsel. I samme periode skete der 13 spiritusulykker og ingen ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til knap 6.000 i 2018. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt under 1.400.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed. I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

”Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, der-for sætter vi massivt ind overfor disse overtrædelser”, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

”Vi vil også fremadrettet i 2019 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik”.