Arkitektkonkurrence om udsigtspunkter udløser to vindere

Det blev arkitektfirmaerne EFFEKT og Schønherr, der løb med sejren, i arkitektkonkurrencen om udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind. Nu forestår et større arbejde med at søge fondsmidler og indhente tilladelser og dispensationer, inden de tre punkter kan endeligt realiseres.

Illustration: EFFEKT blev vinder af arkitektkonkurrencen for udsigtspunktet i Nørreskoven med dette bud.

Det skortede ikke på kravene, da Vejle Kommune i efteråret udskrev en arkitektkonkurrence om tre udsigtspunkter ved Vejle Fjord og Vejle Ådal for de tre indbudte arkitektfirmaer Schønherr, EFFEKT og Reiulf Ramstad.

Blandt de ufravigelige krav var at få skabt unikke udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind, der giver adgang til flere mennesker, herunder gangbesværede, som er udført i en arkitektonisk høj kvalitet, og som samtidig står smukt i landskabet uden at larme og overdøve naturens egen skønhed.

Annonce

SMÅ shots


En serie bestående af 12 forskellige varianter med hver deres unikke smag, samt en ren vodka uden tilsat smag. Baseret på vodka og tilsat lækre smags-kombinationer.

Følsomme steder

Nu har dommerkomiteen voteret og afgjort, hvem der vinder konkurrencen. Og der er faktisk to vindere, som konkurrencebetingelserne også åbnede op for. Nemlig EFFEKT’s forslag til udsigtspunkterne i Nørreskoven og Hvidbjerg, og Schønherrs forslag til Tørskind.

Schønherr vandt konkurrencen for udsigtspunktet i Tørskind Grusgrav.

– Jeg synes vi har fået nogle besvarelser af meget høj kvalitet, og det er rigtigt godt, at der er så stor spændvidde i forslagene. Nogle af dem er lidt vilde og opsigtsvækkende, og det er altid godt at få de kreative løsninger på bordet. Det er dog nogle følsomme steder, de skal ligge, og det har været vigtigt, at naturen og landskabet fortsat spiller hovedrollen, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune og fortsætter:

– Nu har dommerkomiteen valgt en vinder for de tre steder. Det er ideforslag, så de skal bearbejdes i den kommende proces.

Lokal opbakning vigtig

Byrådet har afsat penge til arkitektkonkurrencen herunder præmiering af vinderne. Men finansieringen af anlæggene forudsætter, at fonde eller andre parter vil bidrage til udgifterne. Derfor skal kommunen nu i gang med at søge fonde. Inden første spadestik skal der også indhentes tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.

Udsigtspunktet i Hvidbjerg havde EFFEKT som vinder.

Den lokale opbakning er dog den allervigtigste, og kommunen vil derfor, inden der arbejdes videre med projekterne, gå i dialog med lokalråd og lokale netværk omkring projekterne. Herunder hvordan de kan understøtte det arbejde, der gøres lokalt i forhold til at skabe udvikling og oplevelser for borgere og turister.

Fakta

 • Udsigtspunkterne er de tre første ud af en liste over 15 udsigtspunkter fordelt rundt i kommunen. De tre udvalgte punkter i etape 1 blev valgt på et møde i Natur- og Miljøudvalget i foråret 2019.
 • Dommerkomiteen bestod af repræsentanter for Natur- og Miljøudvalget, Teknik & Miljø, Vejle Kunstmuseum, Naturstyrelsen og bestyrelsen for Vejle Ådal – Vejle Fjord.
 • De 3 forslag er vurderet i forhold til følgende kriterier:
  • Et stærkt og realiserbart koncept, som formidler udsigten og landskabet
  • Indpasning i landskabet og den lokale kontekst, herunder fredninger og beskyttelseslinjer
  • Arkitektur
  • Tilgængelighed for alle
  • Bæredygtighed