Hop med på klimarejse med Grønt Forum

Klimaet er det gennemgående tema på Grønt Forums årsmøde tirsdag 28. januar 2020 i Spinderihallerne i Vejle. Gennem workshops og norsk inspiration opfordrer Grønt Forum flere vejlensere til at hoppe ombord på klimarejsen.

2020 kommer til at stå i klimaets tegn. Ikke blot globalt og nationalt set, men også for Vejle Kommune, der sidste år tog et kvantespring med deltagelsen i projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag. Den store overligger hedder, at for at nå Parisaftens mål skal vi være CO2-neutrale i 2050 og skabe en effektiv beskyttelse af kyster og områder, der er truet af stigende vandmasser som følge af klimaforandringer.

Vejle tager ansvar

– Vi har valgt at deltage i DK2020 indsatsen på grund af de helt aktuelle klimaudfordringer, som aldrig har været tydeligere end i dag. Specielt i Vejle Kommune, hvor Vejle by er udpeget som oversvømmelsestruet og gennem tiderne har oplevet oversvømmelser af flere omgange, er det helt åbenlyst, at klimaforandringerne har konsekvenser, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

Derfor sætter Grønt Forums fokus på klimaet ved det årlige møde tirsdag 28. januar kl. 17.30-21 i Spinderihallerne i Vejle.

Annonce

CUBA Vodka 30 %


En serie bestående af 12 forskellige varianter med hver deres unikke smag, samt en ren vodka uden tilsat smag.

Aftenen begynder med fællesspisning og fortsætter med dialog mellem politikere, borgere, små grønne virksomheder og medarbejdere i Vejle Kommune – bl.a. gennem forskellige workshops.

Hold temperaturerne nede

Gennem de sidste mange år har Vejle Kommune arbejdet aktivt på at sikre sig mod klimarelaterede oversvømmelser. Og det har Grønt Forums medlemmer også. Mange af de gode initiativer er samlet i en film, som vises på aftenen, mens Teknik & Miljø direktør, Michael Sloth, introducerer til DK2020 arbejdet, og hvordan kommunen fortsat vil arbejde for at sikre, at den globale temperaturstigning holder sig under 2 grader og helst ikke overstiger 1,5 grader.

Bliv klogere på Norges indsats

Vejle Kommune står heldigvis ikke alene i kampen mod klimaforandringerne. Store byer er allerede i gang. I løbet af aftenen giver Anne Beate Hovind indblik i, hvordan Oslo arbejder med at reducere drivhusgasudledninger yderligere frem mod 2050, hvor der skal opnås CO2-neutralitet. Anne Beate Hovind er projektleder hos Bjørvika Utviklings Kunstprogram for Det Offentlige Rum i Oslo.

Hvad betyder nedbringelse af CO2 for dig?

Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emnerne i 10 forskelligere workshops, hvor vi drøfter nogle af de spørgsmål, der melder sig: “Hvad betyder nedbringelse af CO2 for mig?”, “Hvordan kan jeg arbejde med det i mit daglige virke, på min arbejdsplads, i det offentlig rum og i mit hjem?”, “Hvilke samarbejdsrelationer er nødvendige for at indfri DK2020´s mål?”

Målet med årsmødet er at give deltagerne konkrete oplevelser af netværket Grønt Forum, uanset om man er en forening eller en person, der brænder for at gøre en forskel i kampen mod klimaudfordringerne og bakker op om kommunens DK2020 arbejde.

Fakta

  • Grønt Forum er en del af Projektudvikling i Teknik og Miljø i Vejle Kommune. Netværket har eksisteret siden 1997 og samarbejder med borgere, foreninger og virksomheder om grønne initiativer.
  • Arrangementet 28. januar indgår som en del af EU-projektet Shaping Fair Cities, der sætter fokus på udvalgte verdensmål i kommuner i 8 europæiske lande. Projektet er finansieret af EuropeAid.
  • Af hensyn til forplejning og workshopperne er tilmelding til årsmødet nødvendig, og skal ske på www.vejle.dk/GrøntForum senest d. 20.januar.