Arbejdet med at etablere nyt lyskryds på Højvangen fortsætter

Coronakrisen stopper ikke det store vejarbejde på Højvangen i Koldings nordlige industriområde. Efter planen skulle et nyt lyskryds være færdigt i slutningen af maj og det forventes at holde stik på trods af, at Danmark generelt er lukket ned.

Et nyt lysreguleret kryds skal afløse to t-kryds på den trafikerede vej Højvangen, der leder trafik fra motorvejsrampen Kolding Ø til Koldings nordlige industriområde vest for E45. Målet er at få trafikken på strækningen til at glide bedre, og give trafiksikkerheden et markant løft. Strækningen har været præget af mange trafikuheld og det nye lyskryds har derfor længe stået højt på ønskesedlen.

På trods af at Danmark generelt er lukket ned, fortsætter arbejdet med at etablere det nye lyskryds. Vurderingen er, at det privatansatte mandskab på stedet kan arbejde med nødvendig afstand og hensyntagen til hinanden, så de ikke udsætter hinanden for risiko for coronasmitte.

Alle byggemøder holdes med så få deltagere som muligt og i det fri, mens Kommunens projektleder, trafikplanlægger Erik Harbo fra By- og Udviklingsforvaltningen, holder møder via Skype.

Annonce

Få produceret en video fra 995 kr


TV Lillebælt tilbyder, at filme video for virksomheder, private og foreninger til små priser

– Vi vurderer, at vi kan fortsætte arbejdet uden at sætte de ansattes helbred på spil og samtidig vil vi også gerne bidrage til at understøtte de private virksomheders arbejde og det gør vi bedst ved at fortsætte igangværende arbejder. Når vi fortsætter arbejdet nu, betyder det også, at vi generer færre bilister end ellers, da der er betydeligt mindre trafik på vejene i øjeblikket, siger Erik Harbo.

Munck Gruppen, der er en af entreprenørerne på opgaven, er i øjeblikket ved at omlægge telefonledninger og fiberkabler på stedet og herefter går hovedentreprenøren KABCO i gang med at bygge vejbanerne op med de forskellige bærelag og asfalt. Når det nye kryds er færdigt, er de to t-kryds med sidevejene Petersmindevej og Korsvej samlet til ét nyt firbenet lysreguleret kryds.