Ellen Trane Nørby, MF (V): Vigtig hjælp på vej til Økolariet

Nu er hjælpen på vej, og det er godt, men det er tankevækkende, at de 16 såkaldte Videnspædagogiske Aktivitetscentre, hvoraf Økolariet er et af centrene, var blevet glemt i regeringens tidligere hjælpepakker. Økolariet i Vejle, får en økonomisk håndsrækning til at dække de tabte udgifter ved fx aflyste besøg.

”Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer vi, at Økolariet kan fortsætte deres vigtige arbejde. I Venstre er vi glade for, at ministeren var lydhør, da vi bragte bekymringen om institutionerne på banen i forrige uge, men vi havde dog gerne set en supplerende statslig lånegaranti, så institutionerne også sikres  overleves mere end blot højsæsonen igennem, eller hvis åbningen forsinkes yderligere.”

Økolariet i Vejle stod med den økonomiske sparekniv for struben, fordi de ikke tidligere været omfattede i nogle af Folketingets Corona-hjælpepakker. Men i dag reddes de af en aftale indgået af alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige.

Der findes i alt 16 videnspædagogiske aktivitetscentre i Danmark, der hver især er fyrtårne for formidling og forståelse af hhv. natur og bæredygtighed, kultur, historie, der hver især understøtter vores forståelse af, hvordan verden hænger sammen på. Flere af disse centre er nedlukkede pga. Corona og dermed lukningstruede.

Annonce

Få produceret en video fra 995 kr


TV Lillebælt tilbyder, at filme video for virksomheder, private og foreninger til små priser

”Det ville alt andet lige være et kæmpe tab, hvis Økolariet, Vadehavscenteret, planetariet, dybbøl Banke historiecenter og de øvrige centre var nødsaget til at dreje nøglen om. Vi har fra Venstres side insisteret på, at vi skal sikre dem, så børn, unge og voksne også fortsat kan lære og opleve i centrene fremadrettet”, siger Ellen Trane Nørby og fortsætter: ”Med hjælpepakken spænder vi et vigtigt sikkerhedsnet under dem, men det er ikke problemfrit forud, og derfor følger vi fortsat området tæt, men glæder os over, at der nu er enighed om at give dem en hjælpende hånd.”

Grunden til, at de såkaldte videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) faldt ned mellem to stole skyldes, at de er en hybridform mellem kultur og viden, hvor centrene får en årlig driftsstøtte fra undervisningsministeriet, og derfor falder uden for kulturministeriets hjælpepakker.

”Det ændrer vi med aftalen, så formidlings- og aktivitetscentrene får en økonomisk hånd fra staten – det ville have været decideret katastrofalt, hvis de her centre, der samlet har 32 millioner besøgende i året, ikke også var her efter Coronakrisen”, tilføjer Ellen Trane Nørby, der har forhandlet aftalen på plads for Venstre.

Centrene kan med aftalen kompenseres for op til 80 pct. af deres manglende indtjening – herunder aflyste gruppebesøg – i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020. Med pakken får de bl.a. mulighed for at få hele deres tilskud for 2020 fra ministeriet udbetalt nu frem for kvartalsvise rater resten af året. Hjælpepakken har intet økonomisk loft.

”Venstre er glad for aftalen, men vi har fortsat har nogle bekymringer om, hvorvidt modellen holder, hvis institutionerne ikke får lov til at åbne inden højsæsonen. Det er her de tjener 60-70 pct. af den samlede indtjening, så derfor følger vi fortsat området tæt”, forklarer Ellen Trane Nørby.

Aftalen omfatter:

 • Sagnlandet Lejre
 • Middelaldercenteret, Nykøbing Falster
 • Fjord- og Bæltcenteret i Kerteminde
 • Historiecenter Dybbøl Banke
 • AQUA Akvarium og Dyrepark
 • Ribe Vikingcenter
 • Vadehavscenteret
 • Økolariet
 • Experimentarium
 • Kulturcenter Assistens
 • Tycho Brahe Planetarium
 • Lille Vildemosecentret
 • Geocenter Møns Klint
 • NaturBornholm
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Universe