Græsset bliver slået knap så tit

Alting gror i øjeblikket, og kommunens medarbejdere fra Vej & Park har travlt med at klippe græs og luge ukrudt. I år er der dog blevet skåret lidt ned for vedligeholdelsen.

Da dette års budget blev lagt, blev Vej & Park pålagt at spare 500.000 kr. på grønne områder og legepladser i år og yderligere 500.000 kr. næste år.

Besparelsen betyder især, at græsset på visse kommunale områder får lov at blive lidt længere. På de ”langhårede” arealer bliver der dog klippet stier, så man kan krydse arealerne og bruge dem.

Tilsvarende med græsset langs indfaldsvejene. Her vil det kun være kanterne, der bliver klippet, hvilket er krævet af hensyn til oversigtsforhold og trafiksikkerhed.

Annonce


Endelig bliver der sparet på bekæmpelse af ukrudt i de kommunale hække.

”Vores grønne arealer får et knap så velplejet udtryk på grund af besparelserne. Det mere rustikke udtryk vil bryde med den traditionelle opfattelse af parkdrift, men har også sin charme. Vores grønne områder bliver mere varierede, og når vi kommer lidt sjældnere med vores klippemaskiner, så giver det også mulighed for, at flere forskellige arter af planter, insekter og andre dyr vil indfinde sig, og det vil i givet fald være en positiv sidegevinst ved besparelsen,” forklarer skov-og landskabsingeniør Stine Houborg fra Kolding Kommune.