Malakitgrønt-forurening: Forsøgs-projekt er næste skridt i Randbøldal

Søerne i Randbøldal er forurenet af malakitgrønt. Derfor indleder Vejle Kommune 25. maj et forsøgsprojekt, der skal give viden om, hvordan søerne bedst oprenses, og hvordan slam og vand fra slam bedst håndteres.

Mandag eftermiddag sætter en gravemaskine tænderne i søerne i Randbøldal. Det sker, når Vejle Kommune indleder et forsøgsprojekt, der er næste tiltag mod malakitgrøntforureningen i søerne.

Her skal der afprøves forskellige metoder til, hvordan slam kan optages, afvandes og håndteres

Miljøministeren er orienteret

Formand for natur- og miljøudvalget Karl-Erik Lund påpeger, at den viden er afgørende for at vurdere, hvordan en oprensning skal foregå. Han uddyber:

Annonce

Få produceret en video fra 995 kr


TV Lillebælt tilbyder, at filme video for virksomheder, private og foreninger til små priser

Forsøgs-projektet er næste skridt mod malakitgrønt-forureningen. Den skal gøre os klogere på, hvordan oprensningen kan ske bedst, sikrest og billigst. Det er vigtigt, at vi får fjernet forureningen, så vi kan beskytte miljøet og understøtte dambrugserhvervene i området. Igennem årene har vi investeret mange penge og timer i naturgenopretning af Vejle Å og ådalen, og de investeringer skal sikres. Derfor glæder det mig, at vi nu får hul på forsøgs-projektet i Randbøldal.

Forsøgsprojektet ligger i forlængelse af miljøminister Lea Wermelins (S) besøg i Randbøldal i november. Ministeren er også orienteret om, at Vejle Kommune nu iværksætter forsøgsprojektet med opgravning og afvanding af en mindre mængde slam.

Dambrug og miljø skal sikres

Malakitgrønt er et kræftfremkaldende stof, der ophober sig i sediment og fisk i søerne i Randbøldal. Hvordan malakitgrønt ellers påvirker fødekæderne, vides dog ikke. Alligevel nedsættes grænseværdierne for malakitgrønt fra 28. november 2022, hvilket kan få betydning for lokale dambrug.

Projektleder Finn Toft Jensen fra Landbrug & Vand i Vejle Kommune forklarer i den forbindelse:

Der er i konkrete tilfælde nedlagt et omsætningsforbud af fisk fra dambrug, og de kan få endnu sværere ved at sælge fisk, når grænseværdierne sænkes i 2022. Derfor håber jeg, at vi med dette forsøgs-projekt kan afklare, hvilken metode der vil give os den bedste vandkvalitet i Randbøldal.

Forsøgs-projektet løber fra 25. maj og et par uger frem. Når alle analyserne er færdige, vil natur- og miljøudvalget vurdere, hvad næste skridt mod malakitgrønt-forureningen i søerne i Randbøldal skal være.