I to timer fra klokken 7 fredag morgen, uddelte frivillige fra Food:RE:Formers i Kolding, Verdens Bedste Nyheder-aviser på banegården. Det handlede om klimaforandringerne og at gøre noget ved det.
Dagens event foregår over hele landet, hvor 1.900 frivillige danskere er på gaden for at dele aviserne ud for 10. gang.

Del på facebook
Del på Facebook