Hvordan bliver fremtiden?

TV Lillebælt

Onsdag i vinterferien kan du være med i samtalen om fremtidens udfordringer til en samtalesalon på Kolding Bibliotek.

PR-foto

Gå i dybden med, hvad du tror, frygter og ønsker for vores og jordens fremtid. Debatsamarbejdet Kolding Talks inviterer til en samtalesalon, hvor deltagerne kan udfordre egne og andres forestillinger om, hvad der venter os alle. Salonen foregår det meste af tiden parvis med skiftende partnere om spørgsmål som: Vil det være almindeligt at tage på ferie langt væk om 30 år? Og tror du, at mennesket bliver i stand til at leve 150-200 år eller måske evigt?

En samtalesalon er et særligt koncept, udarbejdet af samfundslaboratoriet Borgerlyst for at fremme tankevækkende samtaler om de store eller svære emner. Det er ikke nødvendigt at medbringe en samtalepartner.

Samtalesalonen foregår på Kolding Bibliotek onsdag den 12. februar klokken 16.30-18.00. Det koster 20 kroner at være med. Køb billet på biblioteket eller på www.koldingbib.dk, hvor du også kan læse mere om arrangementet.

Arrangementet er en del af programmet for Kolding Talks, et nyt samarbejde mellem Koldingbibliotekerne og aftenskolerne i Kolding.

Brandvæsenet rykkede ud til efterslukning

TV Lillebælt

Onsdag eftermiddag klokken 14.30 blev TrekantBrand Station Vamdrup, kaldt til efterslukning på Østerbygårdsvej i Vamdrup, hvor det ulmede i et tidligere udbrændt smedeværksted.

Foto: Henrik, 112-trekantbrand.dk

Brandfolkene fik dog hurtigt kontrol over situationen med lidt vand, og på den måde bremset en evt. opblusning.

Det store maskin-og smedeværksted udbrændte natten til lørdag, hvor stationerne i Vamdrup, Lunderskov, Jels, Skodborg, Stepping og Kolding kæmpede mod flammerne.

Beredskabsstyrelsen var også at finde på stedet.

Efter endt efterslukning kunne brandmændene returnere til stationen i Jernbanegade.

Foto: Henrik, 112-trekantbrand.dk

Se flere billeder på 112-trekantbrand.dk

Kan vi designe grønnere byer?

TV Lillebælt

Bylaboratoriet inviterer på ny udstilling, hvor du kan blive klogere på Fremtidens Vejle.

PR-foto

Fremtidens byer står over for store udfordringer. Flere flytter til byerne, klimaet ændrer sig, og trængslen på vejnettet bliver større. I vinterferien og frem åbner Bylaboratoriet dørene op for udstillingen “Fremtidens Vejle”, der sætter fokus på, hvordan vi gennem design og udvikling kan skabe grønnere, sundere og attraktive byer i Vejle Kommune.

I “Fremtidens Vejle” kan børn og voksne sammen gå på opdagelse i bymodeller, 3D-studiet, se film og bygge by af LEGO® klodser – og det er helt gratis at lægge vejen forbi. Og det er der en mening med, forklarer formand for Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen:

Det er vigtigt, at man let kan følge med i og bidrage til udviklingen af Vejle kommune. I Bylaboratoriet har vi mulighed for at vise tegninger, film og modeller af nogle af alle de spændende byudviklingsidéer og -projekter, der er undervejs. Man kan også blive klogere på de nye byvisioner for Give og Børkop området – eller tage et kig i den nye boligpolitik og den nye biodiversitetsplan. Der er noget for alle aldre.

Omgivet af LEGO® klodser, 3D-effekter og nye udviklingsprojekter

En af de nye attraktioner, som kan opleves i Bylaboratoriet er “Design med naturen”. Særudstillingen sætter fokus på natur og dyr i byen. Ved hjælp af LEGO® klodser kan besøgende alle dage fra kl. 10-16 selv udvikle og designe grønne byer.

Som del af den nye udstilling er den store bymodel over Vejle suppleret med nye bygninger. Ligesom virkelighedens Vejle. De besøgende kan desuden bevæge sig rundt i 3D-studiets virtuelle Vejle.

3D-studiet er bygget op med effekter som i computerspil, og som noget helt nyt kan man tage et kig ud fra fremtidens udsigtspunkter ved Nørreskoven, Tørskind og Hvidbjerg. De tre projekter er resultatet af en idékonkurrence, der blev offentliggjort i januar.

Om Bylaboratoriet og arbejdet med byernes udvikling siger stadsarkitekt Lisbet Wolters:

Vejle kommunes indbyggertal vokser, men vi skal også vokse klogt. Det handler bl.a om at skabe spændende og levende handelsbyer med variation i boligtyper og former. Det handler om at skabe byer, der inviterer til bevægelse, og som er lette at bevæge sig rundt i – hvad enten det er som gående, på cykel, på løbehjul, i bil, bus eller tog. Og så handler det om at skabe byer med mødesteder – grønne byrum, kulturoplevelser og plads til nye fællesskaber.

3D studiet er bygget op med effekter som i computerspil, og som noget helt nyt kan man tage et kig ud fra fremtidens udsigtspunkter ved Nørreskoven, Tørskind og Hvidbjerg.

Fokus på borgernes deltagelse i byudviklingen

Med Bylaboratoriet, guidede ture og nye platforme ønsker byrådet i stigende grad at inddrage borgerne i udviklingen af Vejle Kommune.

Borgerne ved bedst, hvad der rører sig i deres lokalområde. Af den grund vil vi jo gerne have deres perspektiver og ideer til udvikling, så vi kan udvikle kommunen sammen. I Bylaboratoriet kan man selv prøve at være byudvikler – og designe en grøn by, der kan håndtere klimaforandringer, optage CO2 og mindske stress. Grønnere byer er også noget, vi arbejder med som politikere – både i form af en ny træstrategi, men også i store projekter som f.eks. Peder Brethsparken i Børkop og Østbyen i Vejle – og i nye store byudviklingsprojekter som bydelen Ny Rosborg, der er under udvikling i Vejle. Jeg håber, at Bylaboratoriet kan sætte gang i nye og flere samtaler om udviklingen af Vejle Kommune, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Mellem 3D-effekter, LEGO® værksted og modeller vil Bylaboratoriet i år danne ramme om flere bysaloner og guidede ture, hvor man kan høre om byudvikling og dele ideer. Datoerne vil løbende blive offentliggjort i Bylaboratoriet via presse og sociale medier. I forbindelse med åbningen af Bylaboratoriet afprøver Vejle Kommune også frem til august en ny digital platform, hvor man kan komme med idéer eller stille spørgsmål til udvalgte udviklingsprojekter.

Verdensmål på skemaet fra vuggestue til valgfag

TV Lillebælt

De 17 verdensmål skal være en fast del af børnenes hverdag. Det er Odense Kommunes ambition, og derfor bliver der bygget insekthoteller, samlet og sorteret affald og talt om ligestilling i alt fra dagtilbud til skolernes ældste klasser.

Foto: Odense Kommune

Mens Verdensmål Udvalget i Odense lige nu lægger sporet for, hvordan FN’s Verdensmål kan blive en større del af odenseanernes hverdag, så har byens dagtilbud og skoler været i gang længe. De har nemlig allerede bragt målene ned i børnehøjde, så selv de mindste kan være med. Et eksempel er i Viben Børnehus:

– Vi vil implementere genbrug, så det bliver en del af hverdagen. Vi sorterer alt det affald, vi har, og opfordrer børnene til at finde ud af, hvilken beholder det skal i på vores egen genbrugsstation. Børnene vil gerne samle alt op, de finder. Det kan tage lang tid at blive færdig på genbrugspladsen, siger Nanni Fiil Adler, som er daglig pædagogisk leder i Viben Børnehus.

En rundspørge blandt byens skoler og dagtilbud lavet af Børn- og Ungeforvaltningen i 2019 viste, at alle Odenses institutioner allerede har verdensmålene på skemaet. Det samme gør sig gældende for mindst halvdelen af de skoler, der deltog i kortlægningen.

Så sent som i sidste uge blev Holluf Pile Skole udnævnt som UNESCO Verdensmålsskole. Derudover har Odense fem UNICEF Rettighedsskoler, der blandt andet arbejder med FN’s Børnekonvention – og det får rosende ord med på vejen.

– Odense er langt fremme i arbejdet med verdensmål. Det er imponerende og inspirerende, hvordan børn og voksne arbejder sammen om at gøre verdensmålene til en helt naturlig del af hverdagen, siger Karen Hækkerup, der er generalsekretær i UNICEF Danmark.

– Selvom vi er et lille land, så har vi en stor stemme i verden og mulighederne for at vise, at vi både kan og vil gå forrest, når det kommer til verdensmålene. Det er imponerende at se, hvordan pædagoger og lærere sammen med byens børn er løbet i forvejen, siger børn- og ungerådmand i Odense, Susanne Crawley Larsen.

Børnene skal inspirere

I går var det så Verdensmål Udvalgets tur til at behandle oplægget til Odenses kommende verdensmålspolitik – en politik, der skal sætte retning for byens videre arbejde med verdensmålene

Årsagen til det store engagement hos børn og medarbejdere skyldes ifølge lederen i Viben Børnehus, at det er gået op for de fleste, at vi er nødt til at ændre vores adfærd – og det skal være nu:

– Vi ønsker at videregive en kultur til børnene, hvor vi passer på vores jord, så det bliver selvfølgeligt for børnene, når de vokser op, siger lederen i Viben Børnehus, Nanni Fiil Adler.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningens kortlægning er det især de verdensmål, der handler om sundhed og trivsel, bæredygtighed, klimaindsats og livet på land, børnene arbejder med – og det sker med alt fra affaldsindsamling og skolehaver til læring om ligestilling og rettigheder.

Og noget tyder på, at de mange gode eksempler fra børnelivet i Odense kan vise vejen, når resten af byen for alvor skal med på verdensmålsvognen:

– Forældrene fortæller, at de bliver bedt om at standse cyklen på vej hjem, når barnet har spottet noget affald, der ligger. Barnet insisterer på at samle det op, og forældrene kan ikke slippe afsted med at lade som ingenting, siger Nanni Fiil Adler og tilføjer:

– Når selv de yngste kan finde ud af det, så kan de voksne også. Så svært er det jo ikke.

Fakta: 
• Odense Byråd nedsatte den 21. marts 2018 “Verdensmål Udvalget”, der skal forankre og integrere de 17 verdensmål i Odense by og kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.
• I Børn- og Ungeforvaltningens rundspørge fra i 2019 svarede alle institutionsledere, at der hos dem arbejdes med verdensmål. Primært med fokus på verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 15 (livet på land) og 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner). 
• Blandt de skoler, der deltog i besvarelsen, har ca. halvdelen verdensmål på skoleskemaet eller integreret i undervisningen. Her arbejdes der mest med verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 7 (bæredygtig energi), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (klimaindsats).
• 68% af de skoler, som på tidspunktet for rundspørgen ikke arbejder med verdensmålene, overvejer at gøre det fremadrettet.

Læs mere om Verdensmålspolitikken her

Fælles tiltag skal hjælpe flere unge i uddannelse

TV Lillebælt

Et helt nyt samarbejde, der går på tværs af uddannelsesinstitutionerne, skal få flere unge i gang med en uddannelse. Et nyt 10 ugers uddannelsestilbud, Grundforløb plus, skal tilbydes flere steder, så unge, der endnu ikke er i gang, får lyst til at uddanne sig.

PR-foto

Det er HANSENBERG, IBC, Social- og Sundhedsskolen, FGU samt Kolding Kommunes ungecenter, der har sat sig sammen omkring bordet.

Mange unge i Kolding Kommune går nemlig rundt uden at være i gang med en uddannelse, og kommunen og uddannelsesstederne vil nu målrettet hjælpe dem med at finde den rette hylde.

” Det vigtigste er jo, at de unge mennesker finder en vej i livet – blandt andet ind i en uddannelse og arbejde. Vi gør meget op gennem skolegangen, for at de unge bliver introduceret til forskellige fag – herunder også de faglærte fag. Derfor er det er utroligt positivt, at vi får det her tætte samarbejde mellem vores uddannelsesinstitutioner og vores ungecenter i kommunen. Og det at have et arbejde betyder meget for vores liv og selvopfattelse. Så hvis de unge i Kolding oplever, at det her kan give dem mod på at komme i gang, synes jeg, det er fantastisk”, lyder det fra Kristina Jørgensen, formand for Kolding Kommunes Børne- og uddannelsesudvalg.

Grundforløb plus er et forløb, der er tilpasset de unge. Mange unge er i tvivl om, hvilken branche de kunne tænke sig at arbejde indenfor – og i nogle tilfælde også, hvorvidt de overhovedet er klar til uddannelse.

Derfor får de nu mulighed for at prøve uddannelserne af og få en blød opstart. Samtidig tilbydes de, der har behov, også ekstraundervisning i for eksempel dansk eller matematik, så deres karakter bliver højere. Men der er også mulighed for at komme ud som ufaglært og tjene sine egne penge.

”Vi ser frem til, at alle unge får mulighed for at tage en uddannelse. De, der af forskellige årsager ikke har fået taget hul på en uddannelse, kan nu i løbet af 10 uger få vejledning, opkvalificering og introduktion til flere fag, så de kan gå videre og få et svendebrev”, forklarer direktør på HANSENBERG, Morten Kaj Hansen.

Og der er brug for de unge ude på virksomhederne, siger formand for Kolding Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Poul erik Jensen, der også er medlem af bestyrelsen på Hansenberg.

”I Trekantområdet har vi en lang række virksomheder, som mangler arbejdskraft, og inden for flere brancher er der et særligt stort behov for øget beskæftigelse. Det gælder både inden for SOSU-området, de merkantile uddannelser og tekniske uddannelser. Eksempelvis er der et markant behov for flere faglærte inden for hotel- og restaurationsbranchen”.

Grundforløb plus er et fleksibelt tilbud, og det første forløb starter op den 14. april.

Borgerne er vilde med Nicolai for børn

TV Lillebælt

Rekord stort antal gæster lagde vejen forbi Nicolai for børn i 2019.

Foto: Peberman

Det børnekulturelle fyrtårn i Kolding, Nicolai for børn, er yderst populært hos både lokale borgere, daginstitutioner, skoler og turister. Det vidner et besøgstallene om, i 2019 blev der nemlig sat rekord.

Knap 21000 gæster var igennem de 1300 kulturkvadratmeter indrette med henblik på børns aktivitet og skaberkraft, huset byder på.

– Vi er naturligvis stolte over, at så mange vælger at gæste Nicolai for børn. 2019 har været et år, hvor de besøgende både har kunnet bruge deres fantasi og kreative evner i de mange tilbud, som står til rådighed året rundt. Men der har også været Jazz for kids, Workshops, Børneteater og mange andre ekstra tilbud i huset – og de takter fortsætter naturligvis i 2020, siger leder af Nicolai Kultur, Mette Strømgaard Dalby.

Nicolai for børn har åbent tirsdag – torsdag 09.00 – 16.00 og i weekender 10.00 – 15.00.

Foto: Peberman

Se Rolf & Ritters analyse af Vejles Tour-etape

TV Lillebælt

Det kendte kommentatorpar har prøvekørt de danske Tour de France-ruter. Se deres analyse af 3. etape, der starter i Vejle og slutter i Sønderborg.

Foto & Video: Vejle Kommune

3. etape: Vejle – Sønderborg
Søndag 4. juli 2021 – 182 km.

Etapen starter i kuperet terræn, hvorefter ruten går sydpå. De danske ryttere i feltet vil uden tvivl forsøge at komme i udbrud og bevise deres værd foran deres hjemmepublikum.

Anden del af etapen byder ikke på de store udfordringer, hvorfor etapen bør ligge til sprinterholdene, som må satse på en velforberedt slutspurt. Forholdene med de brede gader i fladt terræn omkring Sønderborg er særligt gunstige for de hurtigste af feltets ryttere, der må ventes at kæmpe om sejren.

Bag om etapen
3. etape bliver en klassisk og velkendt kamp mellem udbrydere og sprinterhold. Dagen starter med en rundtur i Vejle-området, hvor især de danske ryttere vil vide, at man ikke kan tage fejl af de korte, men stejle stigninger.

Rundturen kører forbi Jelling, og de UNESCO-bevarede Jelling-monumenter, der er rejst i 965 af Harald Blåtand. I 2021 bliver området formentlig affyringsrampe for ambitiøse udbrydere.

Ligesom 2. etape er der tre kategoriserede stigninger, der hvert giver ét point til bjergtrøjen. Den første ligger allerede efter 27 km. på Koldingvej (1,4 km á 4,4 %). Derfor vil udbruddet formentlig forsøge at komme tidligt afsted.

Efter 83 km kommer rytterne til dagens anden kategoriserede stigning på Hejlsminde Strand (850 m á 4,7 %). Kort efter igen kommer dagens eneste pointspurt og dagens anden UNESCO-bevarede seværdighed, Christiansfeld.

Udbruddet vil med al sandsynlighed holde sig foran feltet igennem Haderslev og frem til dagens tredje stigning Genner Strand (1,6 km á 3,3 %) i kampen om at kunne gå til hviledag iført den prikkede bjergtrøje.

Herfra er det en kamp mellem feltet og udbryderne om etapesejren ind igennem Aabenraa og frem mod målbyen Sønderborg. Der er mindre sandsynlighed for forstyrrende sidevind end dagen før, så for sprinterholdene er 3. etape en dag, hvor det ikke må gå galt.

Når rytterne krydser stregen i Sønderborg, er der en velfortjent hviledag.

Herunder kan du også se Rolf Sørensen og Dennis Ritters analyse af de to øvrige danske Tour de France-etaper.

1. etape: København – København
Fredag 2. juli 2021 – 13 km. (Enkeltstart)

Tour de France 2021 skydes i gang med en 13 km lang enkeltstart. Verdens bedste cykelryttere indtager Københavns gader i kampen for den gule førertrøje.

Københavns gader bliver indtaget af verdens bedste cykelryttere, som kommer til at kæmpe om løbets første gule trøje. Den flade rute gennem hovedstadens brede gader uden skarpe sving giver mulighed for fuld fart i pedalerne.

Skal rytterne gøre sig forhåbninger om en etapesejr, er kodeordene højt gear og aerodynamisk holdning gennem hele etapen. For Tour-favoritterne er målet først og fremmest at begrænse tidstabet.

Rolf & Ritter på tur – 1. etape: København – København

2. etape: Roskilde – Nyborg
Lørdag 3. juli 2021 – 199 km.

En lang og vindblæst dag over Sjælland, med en spændende finale over en af verdens længste broer.

Rytterne kører først gennem maleriske landskaber langs fjorde og over bakker for på etapens sidste 20 km at køre over Storebæltsbroen. Når de krydser bæltet, kommer vinden derfor til at spille en helt afgørende rolle. Holdkaptajnerne må således sætte deres lid til holdets kollektive styrke og opofrelsen hos den enkelte rytter på holdet.

Det forventes, at det bliver et opsplittet felt, der krydser målstregen i Nyborg, og at tidstabene får stor betydning for, hvem der må køre videre i den gule trøje, og for det endelige samlede klassement. Sejren kan meget vel gå til en af de stærke sprintere i feltet.

Fremtidens mobilnetværk rulles ud i Middelfart

TV Lillebælt

TDC NET forbedrer nu den mobile infrastruktur i Middelfart sammen med Ericsson. Målet er at skabe et digitalt Danmark med det bedste landsdækkende mobilnetværk, og derfor udbygges mobilnetværket med forberedelse til 5G-nettet i hele Middelfart.

PR-foto

5G vil være startskuddet til spændende fremtidige anvendelser såsom fjernstyrede robotter, droner, fjernoperationer og selvkørende biler samt øge mulighederne for, at den mindre iværksætter og den større, etablerede virksomhed kan udbygge sin position som digital frontløber.

”I Middelfart vil man på TDC NETs mobilnetværk opleve markante forbedringer i forbindelserne. Og det bringer nye muligheder. 5G vil skabe fundamentet for digitale fremskridt, og TDC NET vil levere et mobilt netværk, som er skabt til en fremtid, hvor flere ting og maskiner bliver tilkoblet internettet,” siger Andreas Pfisterer, CEO i TDC NET.

Erhvervslivet bliver smart

Flere ting får konstant en mobilopkobling, så man fra sin mobiltelefon f.eks. kan styre varmepumpen i sommerhuset eller finde sin parkerede bil. Det samme er tilfældet i erhvervslivet, hvor intelligente sensorer er med til at effektivisere driften indenfor smarte landbrug, smarte byer og smarte industrier.

”Kigger man f.eks. på produktionsindustrien vil 5G kunne bidrage til højtintelligente, sammenkoblede robotter, der kommunikerer sammen på produktionsbåndet. Ledende internationale eksperter vurderer desuden nye indtjeningsmuligheder som følge af 5G-implementering,” siger Andreas Pfisterer.

Alt dette – og meget mere – stiller krav til høj kapacitet på netværket. Nettet skal være med til at sikre optimale, digitale udfoldelsesmuligheder for Middelfarts virksomheder. Der er store gevinster at hente i erhvervslivet ved fortsat digitalisering og 5G-implementering, og derfor er der stor værdi i at udbygge mobilnetværket med 5G allerede nu.

Så lidt forstyrrelse som muligt

Dataforbruget stiger cirka med 40 pct. om året. Det stiller større krav til netværket. Hvis man som forbruger vil ride med på digitaliseringsbølgen og f.eks. ønsker, at kvaliteten på yndlingsserien på favorit-streamingtjenesten skal blive bedre, så skal mobilnetværket opgraderes.

”Desværre betyder mobilopgraderingerne også, at man kan opleve enkelte driftsforstyrrelser i de kommende uger. TDC NET forventer, at andre mobilmaster i området overtager dækningen, så vores kunder forhåbentlig bliver forstyrret mindst muligt. Vi beklager de gener, vores arbejde måtte medføre,” siger Andreas Pfisterer.

Datoen for, hvornår alle danskere får adgang til 5G, er endnu ikke fastlagt. Implementeringen af 5G vil ske gradvist, og først fra udgangen af 2020 forventes de fleste mobiltelefoner at kunne understøtte 5G. TDC NET forventer derfor først at aktivere 5G i slutningen af 2020, og det vil ske i samarbejde med de tjenesteudbydere, der benytter netværket.

TDC NET forbinder Danmark. Til gavn for alle. 5G-udrulningen er en del af missionen om at skabe næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur i Danmark med udrulning af sikkert, stabilt og lynhurtigt netværk i hele landet.

Skrivemaskinen – nyt forfatterkursus i Odense

TV Lillebælt

Odense skal tage hånd om de unge fynske forfattertalenter, så de får mulighed for at udvikle sig uden at skulle rejse væk. Det skal Skrivemaskinen – et nyt forfatterkursus og fællesskab for litteratur og ord på Kulturmaskinen – hjælpe med.

Fyn og Odense har fostret mange store forfattere gennem årene. Mest berømt er H.C. Andersen, som voksede op i Odense, før han rejste til hovedstaden, hvor han senere udviklede sig til en verdensberømt forfatter. I dag rejser unge fynske forfattere også ofte videre til Århus eller København, hvor der er initiativer og projekter med plads og interesse for deres litteratur og udvikling.

Men det behøver ikke være sådan. Udviklingen kan også foregå i Odense, og det vil Skrivemaskinen sørge for.

Skrivemaskinen er et nyt forfatterkursus og fællesskab for litteratur og ord, som åbner den 1. april 2020 på Kulturmaskinen, og målet er at skabe et sted for skrivende talenter i Odense og på Fyn.

– Forfattere skaber historier, der underholder og fascinerer. Fortællinger, vi kan spejle os i, og som gør os klogere på os selv og vores omgivelser. De tager selvfølgelig oftest afsæt i deres egne erfaringer, deres opvækst og deres by. Derfor er jeg meget glad for, at der bliver gjort en indsats for at give talenterne mulighed for at udvikle deres evner her i Odense, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Talentudvikling

Når Kulturmaskinen til april stiller skrivemaskinen frem, er det netop for at tage hånd om de unge fynske skrivetalenter og give dem et sted hvor de kan udvikle sig.

Fra den 1. april og frem til d. 30. maj vil otte til 12 skribenter kunne deltage i det første forløb, der byder på workshopundervisning, læsninger, oplæsninger og fordybelse. Undervisningen vil blive tilrettelagt omkring deltagernes egne tekster og foregår ved oplæsning, samtale og sparring.

Når flere læser teksten, får forfatteren klarhed over, hvordan ordene og sætningerne bliver opfattet, og det gør den enkelte mere bevidst om, hvordan han eller hun bliver læst.

Desuden vil Skrivemaskinen søge inspiration fra andre kunstarter og lave forskellige samarbejder med for eksempel billedkunsten samt teater og film – alt sammen for at blive klogere på ordet. 

Disse workshops vil være kernen i Skrivemaskinen, og de bliver afsluttet med et seminar med besøg af forfatteren Malte Tellerup, som vil fortælle om sin debut Markløs, hvis omdrejningspunkt er to brødres vandring på Vestfyn. Ydermere skal deltagerne også læse deres tekster højt for offentligheden, og dette arrangement vil blive annonceret særskilt i løbet af foråret.

Skrivemaskinen skal være et samlingspunkt for unge skrivende i Odense og på Fyn. Interesserede kan kontakte projektleder Mikkel Baaring Andersen for at høre nærmere.

Vinterferien på Kolding Bibliotek

TV Lillebælt

Bliv detektiv for en dag og tag med på eventyr i teatrets og dansens verden! Der er aktiviteter for hele familien i vinterferien på Kolding Bibliotek.

Foto: Det rullende Eventyr

Børneteater om Klods Hans

Børn og deres voksne kan få en på opleveren, når teatret “Det rullende Eventyr” opfører eventyret om Klods Hans. Det handler om den lidt kiksede dreng Hans, der ønsker at erobre den smukke kongedatters hjerte – men det gør hans brødre og resten af landets mænd også…

Se stykket tirsdag den 11. februar klokken 15.00-15.40. Stykket er for børn fra 3-8 år, og der er gratis adgang med billet. Billetten kan hentes på www.koldingbib.dk. Det er kun børn, der skal have billetter.

Danseforestilling med dansere fra Danmark og Taiwan

Oplev en unik danseforestilling, som unge dansere fra Lab1 – Kulturudveksling Danmark Taiwan har udviklet i deres danseforløb. Forestillingen er kulminationen på en uges intensivt eksperimenterende danseforløb, hvor de unge har leget med at blande kinesisk dans og hiphop for at skabe et innovativt udtryk.

Forestillingen foregår fredag den 14. februar klokken 16.30-17.30. Der er gratis adgang, og du møder bare op.

Genforeningsquiz

Er du en nysgerrig detektiv-spire? Kvik til at løse gåder og mysterier? I anledning af 100 års jubilæet for Genforeningen har Koldingbibliotekerne skabt et helt særligt quiz-koncept. Vær med til at løse Læs Løs Gåden og find frem til skatten.

Det er gratis at være med i quizzen, og du kan vinde flotte præmier. Quizzen er målrettet børn fra cirka 6 år og opefter, og du kan deltage i den hver dag i vinterferien og alle lørdage frem til den 4. april.