Tag med ud og oplev de frodige enge ved Skjernåens udløb med blomstrende ranunkel, trævlekone og vilde danske orkideer, når naturvejleder Finn Lillethorup inviterer på tur i forbindelse med De Vilde Blomsters Dag søndag d. 16. juni ved Koutrupgård Naturcenter. PR-foto.

De Vilde Blomsters Dag ved Skjernåens udspring

11. juni 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Tredje søndag i juni er traditionen tro De Vilde Blomsters Dag, hvor der mange steder i Danmark arrangeres ture ud i den danske natur for at se på vilde blomster.

Naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet har i dagens anledning planlagt en tur i det varierede landskab omkring Skjernåens udspring ved Tinnet Krat. Søndag eftermiddag kl. 14 er der mulighed for at følge med på en tur gennem både hede, eng, mose og egekrat, hvor Finn Lillethorup vil præsentere nogle af de vilde blomster, der netop nu i juni står i fuldt flor.

På de statsejede arealer ved Skjernåens øverste løb er der mange specielle planter, som vi skal kigge på. Finn Lillethorup håber blandt andet at kunne præsentere deltagerne på turen for specielle planter som soldug og tranebær, der vokser i højmosen og de smukke og fredede gøgeurter, som vi forhåbentlig kan finde på nogle af de fugtige enge langs Skjern Å.

Mange vilde blomster har svære vilkår i det danske landskab i dag, da de er knyttet til åbne landskabstyper, hvor de blandt andet er afhængige af græssende dyr, der kan holde landskabet åbent og sikre det mod tilgroning. Langs Skjernåens øverste løb græsses arealerne med både får og kreaturer, som er med til at skabe de helt rette betingelser for blomsterne.

Annonce


Turen blandt de vilde blomster foregår delvis uden for stierne og delvis på ret fugtige arealer, så vælg noget robust fodtøj til turen. Arrangementet starter fra p-pladsen ved Koutupgård Naturcenter. Se evt. mere om arrangementet på Økolariets hjemmeside. Turen er åben for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Naturtur ved Naturcenter Koutrupgård søndag d. 16. juni 2019 kl. 14.00.