Debat: Står EU-støtte i vejen for vild natur i Danmark?

Debat: Står EU-støtte i vejen for vild natur i Danmark? TV-reportager og nyheder
PR-foto

Omkostningerne ved at forvalte naturområder baseret på rewilding kan være betydeligt mindre end ved traditionel landbrugsbaseret naturpleje. Men EU’s landbrugsstøtte skævvrider konkurrencen. Den tilfalder nemlig kun dem, som udnytter jorden kommercielt. Debat med forsker Jesper Sølver Schou og biolog i Vejle Kommune Bo Levesen.

EU’s landbrugsstøtte udgjorde i alt 41,96 mia. euro i 2016, hvoraf Danmark fik udbetalt 873 mio. euro i støtte. Landbrugsstøtten er en vigtig indtægt for landmænd og jordejere i Danmark. Men støtten tilfalder kun dem, der udnytter jorden kommercielt. Så hvor EU-subsidierne kompenserer for omkostningerne ved den landbrugsbaserede pleje, støtter EU ikke initiativer som rewilding. Det er derfor en dyr fornøjelse, hvis dyrket jord eller skovbrug skal omlægges til vild natur.

Den ”konkurrenceforvridning” til fordel for udnyttelse af jorden, som EU-støtten skaber, betyder reelt, at mange både offentlige og private projekter med rewilding eller naturgenoprettelse bliver opgivet på forhånd – selvom rewilding både videnskabeligt og økonomisk kan være en bedre løsning.

AnnonceEn analyse fra Københavns Universitet viser, at rewilding ofte er markant billigere end traditionel naturpleje, hvis man renser tallene for de nuværende EU-tilskud.

Kom med når DEO sætter fokus på emnet og diskuterer, hvilke muligheder, udfordringer og benspænd der er for rewilding i Danmark samt hvordan EU’s landbrugsstøtte kan tænkes anderledes, så den skaber bedre muligheder for vild natur herhjemme. Debatmødet er arrangeret af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) i samarbejde med Vejle Bibliotekerne. Den foregår på Vejle Bibliotek tirsdag den 18. maj 2021, kl. 17.00-18.30.

Arrangementet er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Du kan læse mere og tilmelde dig arrangementet her.

Del på facebook
Del på Facebook