Efter lovkrav om gebyr: Så mange har købt ansvarsforsikring til deres motorkøretøj

4. juni 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Ved nytår trådte nye regler i kraft, så alle ejere af motorkøretøjer uden den lovpligtige ansvarsforsikring kan blive opkrævet dagsgebyrer på 250 kroner, og det har haft en stor effekt, viser nye tal.

Antallet af uforsikrede danske køretøjer, typisk biler og knallerter, er er faldet massivt, efter Folketinget ved årsskiftet indførte nye regler, så det ved lov blev muligt at pålægge bilister uden ansvarsforsikring dagsgebyrer på 250 kroner.

Det viser en ny opgørelse, som Gjensidige Forsikring har fået foretaget af DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) som står for opkrævningen af gebyrerne. 

Ifølge SKAT’s Motorregister var der ved lovens vedtagelse omkring 50.000 uforsikrede køretøjer herhjemme, men det tal er altså nu faldet til omkring 15.000, hvilket er sket ved 20.000 ejere af motorkøretøjer  har tegnet forsikring, mens de resterende køretøjer er blevet afmeldt hos Motorstyrelsen.
Hidtil har det kostet alle ejere af et motorkøretøj med den lovpligtige ansvarsforsikring over 70 millioner kroner, når bilister og knallertkørere uden forsikring er involveret i uheld, men det beløb bliver formentlig en hel del lavere de kommende år, hvilket glæder Henrik Sagild, der er direktør for Skade i Gjensidige Forsikring. 

– Jeg er meget tilfreds med, at gebyrerne har vist sig at have en så positiv indvirkning allerede, for det bør ikke være bilister med den lovpligtige ansvarsforsikring, der skal bruge deres forsikringspræmie til at betale for de uforsikrede, siger Henrik Sagild. 

Han peger desuden på, at udviklingen også kommer den generelle trafiksikkerhed til gode. 

– Jeg må formode, at en del af de afmeldte køretøjer ikke har været i den bedste stand, og det er kun godt for trafiksikkerheden, hvis gebyrerne er med til at overbevise de bilers ejere om, at det nok er bedst, at bilerne bliver skrottet og afmeldt, siger Henrik Sagild fra Gjensidige Forsikring.