TVlillebælt.dk

Efterskoleelever får bedre evner i køkkenet

12. august 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

PR-foto

Efterskolernes Køkkentjans kommer i dette skoleår til efterskolerne i Syd- og Sønderjylland samt Midt- og Østjylland. Projektet skal skabe skabe større madglæde og forbedre de unges kompetencer inden for madlavning.

Danske unge er den gruppe borgere, der laver mindst hjemmelavet mad og bruger kortest tid i køkkenet.

En fjerdedel af en årgang vælger et år på efterskole, hvor efterskoleleverne et par uger om året har obligatorisk tjans i køkkenet. Ud fra ønsket om at give eleverne større udbytte af deres køkkentjans, har Madkulturen og Efterskoleforeningen startet det treårige projekt Efterskolernes Køkkentjans, der støttes af Nordea-fonden. Projektet uddanner efterskolernes køkkenpersonale i at gøre køkkentjansen til en endnu mere pædagogisk lærerig og inspirerende kulinarisk oplevelse for eleverne. 

Annonce


”Efterskolerne er et helt oplagt sted at sætte ind. Vi ved, at de unge i efterskolealderen er storforbrugere af færdigretter og bruger væsentlig mindre tid i køkkenet end resten af den danske befolkning. Men eleverne får ikke større interesse i madlavning ved kun at blive sat til at skrælle kartofler. De skal involveres og tildeles en mere aktiv rolle som stolte afsendere af de måltider, de tilbereder,”siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen.

Dette skoleår 2019/20 er det 20 efterskoler fra efterskoleregionerne i Syd- og Sønderjylland samt Midt- og Østjylland, der deltager i projektet. 

Positive tilbagemeldinger

Indtil nu har 1600 fynske og sjællandske elever fået nye køkkenkompetencer via projektet, der sigter mod at nå ca. 6000 efterskoleelever i projektets tre skoleår.

PR-foto

Eleverne på det første hold af 16 efterskoler på Fyn og Sjælland har netop afsluttet skoleåret med Efterskolernes Køkkentjans på skemaet, og de elever, der starter på efterskole netop i disse dage, kommer også til at få glæde af de nyerhvervede kundskaber hos skolens køkkenpersonale:

”Vi har fået enormt mange positive tilbagemeldinger fra de første efterskoler, der har opprioriteret og udviklet elevernes deltagelse i køkkentjansen. Køkkenpersonalets nye evner til at lære fra sig og motivere eleverne har gjort en stor forskel, og det er mit klare indtryk, at de fleste efterskoler fortsætter de nye tiltag med de kommende årgange,” siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen.

Viden om unges madkultur:

  • De danske unge er den gruppe, der laver mindst hjemmelavet mad og bruger kortest tid i køkkenet 
  • Madkulturens seneste undersøgelse af danskernes madvaner fra 2018, Madkultur18, viser, at unge mellem 18-25 år er den gruppe, som laver mindst mad fra bunden: Hvor hver anden dansker gennemsnitligt set spiser helt hjemmelavet mad en given aften (48%), gør det sig kun gældende for hver tredje ung (34%)   
  • Undersøgelsen viser også, at omkring hver tredje dansker (32 %) bruger under 15 minutter på madlavningen, og andelen er større blandt de unge 18-25-årige (37%)

Kilde: Madkulturen