TVlillebælt.dk

Invitation til åben dialog om Byparken

28. august 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Alle borgere med interesse for udviklingen i Nyborg inviteres med til en eftermiddag, hvor vi går i dialog om den kommende Bypark.

PR-foto

Arrangementet foregår torsdag 12. september kl. 14-18 på Destilleriet, Holmens Boulevard 11, og er åbent for alle. 

Nyborg skal have en ny bypark. Det gamle DSB areal, syd for Nyborg Destilleri mellem Holmens Boulevard og Færgevej, skal omdannes til et grønt område med en stærkere forbindelse til vandet og attraktive rammer for ophold og fællesskaber.

Hvad skal der til, for at parken bliver en positiv del af din hverdag i Nyborg?

Nyborg Kommune har gennem længere tid arbejdet med muligheder for udvikling af parken, og har igangsat en proces hvor beboere, lokalgrupper, m.fl. deltager i dialog om, hvordan Byparken kan bidrage positivt til området. Dette arrangement er for alle med interesse for Nyborgs grønne områder.

Dialogen skal hjælpe med at give input til, hvordan parken bliver en attraktiv og levende del af Nyborg både for områdets beboere såvel som resten af byen. 

Der er ikke behov for tilmelding, du møder bare op.