Foto: PR

Kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud er forsat høj

1. maj 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Det går rigtig godt på dagtilbudsområdet, det viser den seneste kvalitetsrapport. Andelen af børn i optimal udvikling er endnu engang steget.

Hovedkonklusionerne i rapporten vidner om et samlet dagtilbudsområde med fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Rapporten vidner desuden om at institutionerne arbejder konstruktivt med glidende overgang, samt at arbejdet med rammen for sprogvurdering har haft effekt.

Andelen af børn i optimal udvikling er steget og indikerer, at dagtilbuddene i Kolding Kommune er ved at få godt fat om den tidlige indsats. En af årsagerne hertil kan tilskrives Skole og Dagtilbudsrådgiverne, som medvirker til at dagtilbuddene lykkes med den tidlige indsats.

”Kvalitetsrapporten på Børneområdet er et rigtig godt arbejdsredskab, når vi politisk skal agere, hvis der er områder, der trænger til en ekstra indsats. Og så er det også dejligt, at vi sammen med medarbejdere og forældre kan glædes over de initiativer, der går godt”, siger Kristina Jørgensen, der er formand for Børne og uddannelsesudvalget.

I kvalitetsrapporten vurderes kommunes dagtilbud på et generelt niveau. Det sker på baggrund af oplysninger om børneområdets visionsarbejde, nøgletal samt kompetenceprofiler for dagtilbuddenes børnegruppe.

”Jeg er rigtig glad for, at det målrettede arbejde alle medarbejderne på børneområdet leverer giver gode resultater for børnene, som jo er dem det hele handler om. Og så understøtter rapporten også, at der er mange gode grunde til at være stolt af Kolding Kommunes dagtilbud, og det må du meget gerne citere mig for”, fortsætter Kristina Jørgensen.

Kvalitetsrapporten udarbejdes årligt og er et redskab, der har tre formål:

  • At skabe refleksion over den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud
  • At generere brugbar information til politikere, borgere og andre interessenter på børneområdet
  • At indgå som et element i forvaltningens lovbundne pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene.

Kvalitetsrapporten for Børneområdet 2018 er netop behandlet i Kolding Byråd.