Foto: PR

Meget natur på lidt plads – Højen Ådal

15. maj 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Højen Å skærer sig igennem landskabet vest for Vejle i en lille snæver og meget markant ådal, som nemt bliver overset i et landskab med mange ådale; Vejle Ådal, Egtved Ådal og Grejsdalen. På trods af at Højen Ådal er den mindste af de fire dale, så er den en stor oplevelse rent naturmæssigt, og derfor inviterer naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet på en aftentur i Højen Ådal onsdag d. 22. maj kl. 19, for at vise hvor meget spændende natur den lille ådal byder på.  

Ved Højen Å kan man være heldig at opleve både isfugl, bjergvipstjert og vandstær – tre sjældne fugle, som findes i ådalen på grund af Højen Ås klare friske vand og det stejle fald på åen, der får den til at sno og slynge sig igennem landskabet med fart og dramatik. Nede i åen lever masser af smådyr, som nyder godt af det klare strømmende vand, her iblandt en helt særlig døgnflue, strømfødt døgnflue, som kun lever i dette ene vandløb i hele Nordeuropa – den har måske været her næsten siden sidste istid.

Langs med åen finder vi både skovpartier, kildevæld og fugtige enge og stejle skrænter med åbent landskab, hvor der græsser køer. Disse enge og overdrevslandskaber er levested for mange blomstrende urter, som igen er levested for mange insekter. Kogræsserlaug er blandt andet med til at sikre, at nogle af engene bliver græsset, så blandt andet de vilde danske orkideer, gøgeurterne kan gro på nogle af engene.

Alt i alt er ådalen propfyldt med varieret natur, og det er en sand fornøjelse at opleve så meget natur på så lidt plads! I en tid hvor vi ved, at naturen mange steder er hårdt presset, og hvor vi skal lave en aktiv indsats for at sikre en høj biodiversitet, så er det en fornøjelse at besøge Højen Ådal, hvor man blandt andet kan opleve, hvordan en indsats med kogræsserlaug er med til at give naturen bedre vilkår og øge biodiversiteten.

Turen i Højen Ådal starter ved Steiner Skolen og varer et par timer. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding forud. Det bliver en lidt krævende tur, da vi skal op og ned af stejle bakker. Det vil også være en rigtig god ide med fodtøj, der kan tåle lidt fugt, da vi skal passere nogle enge undervejs på turen. Vi ses derude…