Mere fremmøde på vej for skoleeleverne i Assens Kommune

Mere fremmøde på vej for skoleeleverne i Assens Kommune. TV-reportager og nyheder
Modelfoto

Fra i morgen må eleverne i 5.-8. klasse mødes til udendørs undervisning i de uger, hvor de ikke har undervisning indenfor på skolen. Samtidig må afgangselever møde til indendørs undervisning 80 pct. af tiden. Det sker som et led i den nationale genåbning af skolerne, og genåbningen vil trinvist blive implementeret i Assens Kommune fra på mandag.

I Assens Kommune vil det øgede fremmøde og mere udeundervisning gradvist blive indført med start den 26. april.

”Vi rykker opstarten til på mandag, så skolerne har mulighed for at lave en ordentlig og forsvarlig opstart for eleverne. Det har vi gjort i dialog med skolerne og for at give lærerne mulighed for at forberede den bedste undervisning til vores børn inde som ude.”, siger direktør for Uddannelse, Børn og Familie, Jan Præstholm.

For både at imødekomme ønsker om fremmøde fra elever og forældre, faglige hensyn samt ønsker til lærernes forberedelse kommer udeundervisningen til at foregå i en trinvis model, hvor 5.-8. klasse får opskaleret antallet af dage med udeundervisningen i tre trin:

Dermed bliver kravet til udeundervisning i kommunens skoler opjusteret med en dag hver 14. dag frem til den 24. maj.

Der er tale om et minimumskrav. Skolerne kan vælge at gå hurtigere frem, såfremt de er klar til det og kan tilpasse det til fagene og de lokale forhold.

De tilbud og den undervisning, som foregår i dag fortsætter som hidtil – uanset om det foregår inde eller ude.

Del på facebook
Del på Facebook