TVlillebælt.dk

Pasningsmoduler målrettes forældrenes behov

22. august 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Børne- og Skoleudvalget har netop besluttet at ændre pasningsmodulerne i kommunens daginstitutioner, så de i højere grad passer til forældrenes hverdag.

Foto: Claus Fisker

Forældre med børn i Fredericia Kommunes daginstitutioner kan se frem til nye og mere målrettede pasningsmoduler til deres børn i alderen 0-6 år.

Modulerne har været de samme siden 2013, og derfor besluttede Børne- og Skoleudvalget at lave en undersøgelse af forældrenes behov. I foråret 2019 modtog alle forældre undersøgelsen i deres e-boks. 500 forældre har svaret, og sammen med den efterfølgende høring danner svarene nu baggrund for, at modulerne ændres.

”Vi har fået rigtig brugbar viden og har haft en god høringsproces, hvor forældrene har kunnet give input til de pasningstilbud, vi har i dag. Det har vi lyttet til, og derfor ændrer vi vores tilbud, så de i højere grad passer til den hverdag, som mange travle forældre har. Bl.a. sætter vi tilbuddet på 35 timer op til 37 timer. Det vil være en god hjælp i hverdagen for de mange forældre, som før har været presset af kun at have pasning i 35 timer, ” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

De nye pasningstilbud træder i kraft allerede fra januar 2020.

Fra fem til tre pasningsmoduler

I dag kan forældre vælge mellem fem forskellige pasningstilbud til deres børn på henholdsvis 20, 25, 30, 35 og 47,5 timer om ugen. Langt de fleste vælger at få deres børn passet i 35 og 47,5 timer, og meget få forældre benytter sig af de kortere moduler på 20 og 25 timer.

Denne ordning bliver nu erstattet med moduler på 30, 37 og 47,5 timer. Modulet på 30 timer, der før kun var for børn med forældre på barsel, udvides desuden til at gælde alle.

”Vi har kigget på, hvor ressourcerne ude i institutionerne er givet bedst ud. Her er vi kommet frem til, at vi får en langt bedre kvalitet i børnepasningen, hvis pædagogerne har færre intervaller at arbejde i. Særligt set i lyset af, at der er tale om meget få børn, der reelt set benytter sig af de helt korte pasningsintervaller. Vi vil fortsat give kommunens yngste en tryg og god start på livet, og det understøtter den nye ordning, ” siger Ole Steen Hansen.

Børn & Unge forventer, at taksterne for det nye år kommer til at svare nogenlunde til taksterne i dag. De nye takster forventes at være klar i løbet af efteråret i god tid før årsskiftet.