Slut med TV i Kolding efter chikane fra kommunen

600 reportager på blot seks år i Kolding Kommune slutter nu for byens store medie-ildsjæl og indehaver af TV Lillebælt, Michael Jacobsen. Det sker efter en stor hetz og chikane fra kommunens side.

Ulønnet og med en stor arbejdsindsats, der både gav kommunen reklame og værdi for borgerne er nu pludselig stoppet. Efter at have været aktiv de fleste steder i Kolding med kamera og mikrofon og filmet store som små begivenheder i en stor hobby, er det nu slut.

Michael fortæller:

Jeg har været den store ildsjæl, der har brændt så meget for min hobby, at jeg har dyrket det i sådan en grad, at jeg var afklaret med, at det foregik ulønnet, selvom jeg også har forsøgt at være selvstændig med TV Lillebælt. Det lykkedes dog ikke at få hverken kommuner eller virksomheder i trekantsområdet med på idéen om at støtte mit arbejde med økonomi i form af sponsorater eller annonce-indtægter. Dog med undtagelse af Fynske Bank Fonden, der har givet et flot beløb. Jeg kunne dog ikke slippe interessen for at producere TV reportager, som fortsatte efter den tid.

Kronisk syg på flere områder

Da jeg er født med svær astma og sidenhen i voksenlivet har fået nedsat lungefunktion pga meget slim i lunger og bronkier, samt konstateret generaliseret angst, så var jeg efter tiden som selvstændig, nødt til at bede det offentlige om hjælp til at komme i et job med skånehensyn. Derfor kontaktede jeg Jobcenter Kolding i foråret 2021 og kom på kontanthjælp og fik lavet en plan for arbejdsprøvning, der sidenhed skulle ende med et fleksjob. En del af det indeholdt samtaler med en socialrådgiver, men også en forløb hos en behandler med min angst.

Med din hobby kan vi måske ikke hjælpe dig

Jeg havde ikke fortalt til min socialrådgiver på jobcenteret, at jeg stadig filmede reportager og i starten af august måned fik jeg en opringning. Man havde fundet ud af, at jeg havde den hobby og så var det ikke sikkert, at jobcenteret kunne hjælpe mig med arbejdsprøvningen. Min fritidsinteresse med kameraet har jeg kunne styre ud fra helbred og overskud og tilpasset det. Samtidig har det været en god ting at få udfyldt de mange ledige timer med noget indhold.

Kontrolgruppen blev sat på sagen

Den 29. august fik jeg en henvendelse fra Kontrolgruppen hos Kolding Kommune, hvor jeg blev bedt om at udlevere oplysninger fra mine bankkonti med posteringer fra de seneste 15 måneder.
Sidenhen blev jeg indkaldt til samtale på jobcenteret, hvor jeg i møde med medarbejderen fra Kontrolgruppen og min socialrådgiver skulle fortælle om de forskellige poster fra min lønkonto. Da der ikke var noget at komme efter på mine indtægter, som ville være mest naturligt, at undersøge, så gik de meget efter mine udgifter. Her blev jeg nærmest udsat for et forhør og de undrede sig over, at jeg købte diverse udstyr, kabler og andet til at filme med, når jeg nu ikke også fik en indtægt ud af det. Jeg måtte forklare at med sådan en stor interesse for at filme reportager, så blev der af og til udskiftet noget udstyr.

Kontrolgruppen ville se 50 bilag

Ved mødet fik jeg at vide, at Kontrolgruppen ville bede om at se bilag for mine indtægter og udgifter. Efterfølgende fik jeg en mail med besked om at indsende bilag for otte udvalgte indtægter og 42 udgifter. Her kom jeg rigtig på arbejde og fik efter en del timer fundet bilagene, men igen var der ikke tale om ulovlige indtægter. En af indtægterne var 100 kr fra min ene søster, da jeg havde lagt ud for en bårebuket til en bisættelse.

Tavs borgmester

Efter kontrolgruppens første henvendelse den 29. august har jeg sendt en længere mail til borgmester, Knud Erik Langhoff om sagen. Jeg har bl.a. spurgt om man i kommunen egentlig sætter pris på de 600 reportager jeg helt ulønnet har produceret. Han har dog ikke ønsket at besvare min henvendelse.
Kolding Kommunes medarbejdere og byrådspolitikere har i de seneste seks år haft stor glæde af min indsats og ofte kontaktet mig og inviteret til at optage reportager til deres begivenheder. Men set i bakspejlet, så har taknemmeligheden været lidt svær at få øje på.

Stor fejring af frivillige med undtagelse

For nylig havde man en stor fejring af næsten alle frivillige i kommunen med en stor fest i Sydbank Arena med mad og musik. Samtidig blev en stor ildsjæl udsat for hetz og er i løbet af sagen blevet mere syg af behandlingen af Jobcenter Kolding og været sengeliggende en stor del af tiden. Jeg har ikke haft lyst eller overskud til at komme ud og filme. Derfor har jeg også sagt nej til andre henvendelser i trekantsområdet resten af året.

Beskæftigelsesministeren kigger på sagen

Den 2. september sendte kommunikationschef Lars Svoger hos Kolding Kommune, en mail med en henvendelse fra Indenrigs og Boligminister Christian Rabjerg Madsen. Ministeren ville gerne have TV Lillebælt til at komme ud og filme en reportage i Kolding, når han kiggede forbi byen om formiddagen. Det skulle handle om nogle tidligere hjemløse. Jeg måtte dog forklare kommunikationschefen om sagen og at jeg faktisk samme formiddag skulle stå skoleret overfor jobcenteret til det første møde. Efter en uges tid fik jeg så lyst til at informere Christian om sagen på en mail og grunden til min aflysning til at filme den pågældende dag.
Indenrigs og Boligministeriet oplyste mig i en mail om, at de ville videresende min henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, da de mente at det var relevant for dem, at læse sagen. Her fik jeg en mail, hvor de skrev at Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard havde læst om min sag og at han desværre ikke selv havde tid til at besvare den. Men de var glade for at få information om hvad, der bl.a. foregår indenfor det område, som de arbejder med.

Mere syg af sagen

Efter at have været igennem sådan en omgang er jeg blevet mere syg af sagen end hvad jeg var, da jeg startede mit forløb hos Jobcenter Kolding. I den seneste halvandet måned har jeg ikke været meget værd, hverken for mig selv eller mine nærmeste. Det arbejde, som behandleren med min angst har været i gang med siden januar måned er næsten spildt.
Jeg vil gerne tilbage og filme reportager, dog ikke i Kolding Kommune. Hvornår jeg igen kan blive klar må tiden vise.