Model-foto.

Undersøgelse af børn og unges fritidsvaner i Kolding Kommune

14. juni 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

Over trefjerdedele af Kolding Kommunes 6-18-årige går til noget i deres fritid. Det kan konkluderes ud fra en omfattende undersøgelse af fritidsvanerne blandt børn og unge i Kolding, som kommunens fritids- og idrætsafdeling står bag. Alle elever i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne er blevet spurgt ind til deres fritidsvaner.

Undersøgelsen peger på, at børn og unge i de fleste lokalområder er mere aktive i fritidsaktiviteter end børn og unge i Kolding. Det er særligt for Kolding, idet flere undersøgelser på landsplan viser det modsatte. Der er størst opbakning til fodbold, gymnastik og svømning, men også musik og sang ligger på top ti over mest dyrkede fritidsaktiviteter. En stor portion af fritidsaktiviteterne dyrkes i foreningslivet, men med alderen dyrkes også flere aktiviteter på egen hånd.

Selvom at langt størstedelen af Kolding Kommunes 6-18-årige er aktive i en fritidsaktivitet, så er der alligevel også en andel, der ikke går til noget. Deltagelsen i aktiviteter er faldende med alderen, og det er især pigerne, der frafalder fritidsaktiviteterne jo ældre, de bliver. ”Vi har stadig et arbejde foran os, når vi siger, vi gerne vil være den kommune i landet, hvor flest går til noget i deres fritid. Heldigvis giver fritidsundersøgelsen os nogle pejlemærker, som vi kan arbejde videre med”, siger fritids- og idrætschef i Kolding Kommune, Kurt Smidt.

Der er flere årsager til, at lidt under en fjerdedel af de 6-18-årige ikke er aktive i en fritidsaktivitet. Der gives blandt andet udtryk for, at de ikke har tid og lyst. Men på trods af det, så svarer næsten halvdelen af de ikke-aktive alligevel ja til, at de godt kunne tænke sig at gå til noget. Kampsport og e-sport optræder højt på listen over aktiviteter, de ikke-aktive godt kunne se sig selv deltage i.

Annonce


Langt størstedelen er tilfreds med de fritidsaktiviteter, der er for dem. Men undersøgelsen peger alligevel på nogle udviklingsområder, der kan arbejdes med for at få flere aktive børn og unge. Det drejer sig blandt andet om, at fritidsaktiviteterne skal være billigere, der skal være flere af dem, og så mangler der en form for overblik over eksisterende tilbud.

Undersøgelsen skal bruges til at lave en strategi for, hvordan vi får de ikke-aktive børn og unge til at tage del i fritidsaktiviteter. ”Vi har allerede mange bolde i luften i forhold til at få flere borgere op af sofaen og tage del i fællesskaber, så strategien skal selvfølgelig spille sammen med allerede eksisterende projekter”, siger Kurt Smidt.