TV Lillebælt
Foto: PR

Vagter beskytter fiskeyngel

12. april 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen

De fynske åer og vandløb er netop blevet 500.000 nye fisk rigere. Det er den årlige udsætning af smolt – fiskeyngel – der netop i disse uger sættes ud til glæde og gavn for de mange udenlandske og lokale lystfiskere der forsøger at fange havørreder på Fyn.

Men de små havørreder er også oplagte mål for de tusindvis af skarver, der findes på Fyn. Skarverne sætter nemlig stor pris på en mundfuld lille havørred, når den er sat ud i en å, og inden den er svømmet ud i farvandet omkring Fyn.

Men i år forsøger Svendborg Sportsfiskerforening, Havørred Fyn og Svendborg Kommune at hindre skarvenes adgang til let måltid. Sammen med en række andre fynske lystfiskerforeninger har vi dannet Smoltvagterne, som passer på de små fisk rundt omkring på Fyn.

– Vi har valgt at sætte vagter ud de første totre dage for på den måde at skræmme skarverne væk. Vi holder vagt fra solopgang og til solnedgang. Ser vi nogle skarver sørger vi for at larme og bevæge os, så skarverne forsvinder igen, og de små fisk kan leve uforstyrret og vokse op til lækre havørreder, fortæller Preben Sørensen, formand for Svendborg Sportsfiskerforening, der selv skal ud som vagt ved Syltemaen Å ved Ballen.

Udover at patruljere med vagter ved de sydfynske vandløb, hvor Fyns Laksefisk har sat 21.000 stykker smolt ud, sættes også nogle skræmme-drager op, der bevæger sig i vinden og skræmmer skarverne væk.

Biolog Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune, har store forventninger til ”skræmme-kampagnen” mod skarverne.

– Problemerne med skarven kendes af alle lystfiskere.  Derfor er det initiativ vi har taget på Fyn den rette vej fremad. Og følges med stor interesse i resten af landet. Især her på Sydfyn har vi store problemer med skarver, fordi vi har en af Danmarks største skarvkolonier ved Brændegaard Sø ved Vester Åby, siger han.

Fra de små havørreder sættes ud til de kan fanges går der mellem et til halvandet år. Havørrederne skal være mindst 40 cm før de må fanges.