TVlillebælt.dk

Vejle Ådal og Fjord får ny hjemmeside

5. juli 2019 Slået fra Af Michael Jacobsen
Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Fra oldtidsminder og cykelruter til fiskevande, spise- og overnatningsmuligheder. En helt ny hjemmeside for både kommunens egne borgere, turister og besøgende skal sætte fokus på natur- og friluftsliv i Vejle Ådal. Det nye tiltag skal gøre det let at få overblik over de mange aktiviteter og oplevelser, som Vejle Ådal og Fjord har at byde på.

Der findes i dag allerede masser af god information om ådalens og fjordens mange tilbud. Men man kan hurtigt komme til at lede lidt på kryds og på tværs af de forskellige platforme for at finde det, man søger.

I et forsøg på at samle alle de mange informationer ét sted og skabe overblik har Natur- & Miljøudvalget i Vejle Kommune i samarbejde med bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord prioriteret at etablere en nye webportal: www.vejleådalogfjord.dk.

Tre søjler

Websiden er delt i tre søjler. Først er alle attraktioner og aktiviteter samlet under fanen “Oplevelser”. Alle aktuelle events og begivenheder ligger under “Det Sker”. Endelig kan alle samarbejdspartnere og interessenter følge med i bestyrelsens arbejde med at udvikle og brande Vejle Ådal- og Vejle Fjord-området under fanen “interessenter”.

Annonce


Kom ud i naturen

Vi har rigtigt mange spændende tilbud i Vejle Ådal og langs Vejle Fjord. Det vil vi gerne formidle til alle, der vil høre om det. Håbet er, at flere vil bruge vores faciliteter, og at flere kommer ud i naturen. Samtidig ønsker vi jo at udvikle de mange erhverv, der er i området og synliggøre de mange kvaliteter, vi har – både for dem, der allerede bor her, men også for besøgende og dem, der kunne tænke sig at bo i vores område, udtaler Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Skyttehushaven ved solopgang. Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Vigtig milepæl

Den nye hjemmeside er en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at implementere den strategi, som alle primærerhverv og grønne organisationer i fælleskab har formuleret for Vejle Ådal og Fjord. Med det nye site vil vi skabe et overblik over alt det, vi har at tilbyde i området, herunder nogle af de projekttiltag og initiativer, som vi arbejder med, forklarer Kristine Kortnum, der er formand for Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord og rektor på Rødkilde Gymnasium.

Fakta – bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord har – efter opdrag fra Vejle Kommune – sammen med alle berørte interessenter, erhverv, organisationer, lodsejere og kommunen siden 2016 arbejdet på at skabe mere udvikling i området. Blandt andet arbejder bestyrelsen lige nu for at fremme en Sund Vejle Fjord, skabe et nyt besøgscenter ved Haraldskær, bedre vilkår for cyklismen, samt flere vandre- og ridestier i ådalen. Se mere: www.vejleådalogfjord.dk, https://www.facebook.com/vejleaadalvejlefjord, #Vejleådalogfjord